ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมัครใช้งาน 85
งาน ม.1/2 90
งาน ป.4/2 193
งาน ป.3/2 483
หน้าที่พลเมือง ม.3/2 98
งาน ป.5/2 265
งาน ม.2/2 128
ตารางงาน ป.6/2 164
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตัวอย่างโครงการเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 1812
เอกสารประกอบการทำโครงการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.33 KB 247
เอกสารประกอบการทำโครงการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.37 KB 231
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 264
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 293
เอกสารทั่วไป
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 66
คู่มือ tablet ฉบับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 218
แหล่งเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 729
งานทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 (ข้อมูล 10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.47 KB 110