ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านวังชุมพรต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ปีการศึกษา 2561 “มาร์ชชิ่งความดี สู่เยาวชนคนดีศรีวังชุมพร” นำโดยนางสาวพรนิภา คงเพ็ชรศักดิ์ หัวหน้าโครงการ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชุมพร 
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,15:30   อ่าน 162 ครั้ง