ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.3
วันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ โรงเรียนพระปริยัติ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครสรรค์ ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชุมพร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังชุมพร เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2562,15:32   อ่าน 152 ครั้ง