ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังชุมพร รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:07   อ่าน 133 ครั้ง