ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Science Show ระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านวังชุมพร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์  นักเรียนที่ร่วมแข่งขัน คือ เด็กหญิงอรปรียา  กาบขุนทด เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญไทย  เด็กหญิงสิวารักษ์  เจ็งพังเทียม และครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม ครูวารุณี  สกุลณี  ครูพานิภา  คงเพ็ชรศักดิ์  ครูวิษณุ  เกณสาคู  ครูประกิตต์  ดุษฎีธีรวงศ์  
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,11:45   อ่าน 437 ครั้ง