ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
PLC ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R7C)
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 โดยท่าน ศน.พิชนาวรรณ ชังชั่ว และ ศน. รัชญา โลหะกาลก ร่วม PLC ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R7C)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,16:54   อ่าน 198 ครั้ง