ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดี กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชุมพร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังชุมพรนำโดยท่านผู้อำนวยการชญาภา หวลหอม ร่วมแสดงความยินดี กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชุมพร ในโอกาสได้รับรางวัลระดับชาติ

1.รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show จากกระทรวงศึกษาธิการ
2.รางวัลผลการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานระดับชาติ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,17:01   อ่าน 208 ครั้ง