ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวชญาภา หวลหอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง
2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ชุมตาบง ชุมตาบง
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก ชุมตาบง ชุมตาบง
5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง
6 โรงเรียนบ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง 0-5639-0026 0819710803
7 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง
8 โรงเรียนบ้านปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง
9 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง
10 โรงเรียนบ้านปางงู ปางสวรรค์ ชุมตาบง
11 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย
12 โรงเรียนบ้านหนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย
13 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย
14 โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย
15 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) ด่านช้าง บรรพตพิสัย
16 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย
17 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย
18 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ตาขีด บรรพตพิสัย
19 โรงเรียนบ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย
20 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ตาขีด บรรพตพิสัย
21 โรงเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย 056-390023
22 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) ตาขีด บรรพตพิสัย ๐๕๖-๒๓๔๙๑๑
24 โรงเรียนวัดตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย
25 โรงเรียนวัดบ้านวัง ตาสัง บรรพตพิสัย
26 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ตาสัง บรรพตพิสัย
27 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย 056211022
28 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ตาสัง บรรพตพิสัย
29 โรงเรียนวัดท่างิ้ว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
30 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
31 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
32 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม บางตาหงาย บรรพตพิสัย
33 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย 056 279365
34 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย
35 โรงเรียนวัดโบสถ์สามัคคีธรรม บางแก้ว บรรพตพิสัย
36 โรงเรียนวัดประสาทวิถี บางแก้ว บรรพตพิสัย 056287064
37 โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) บางแก้ว บรรพตพิสัย
38 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย
39 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย
40 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาทู บรรพตพิสัย
41 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
42 โรงเรียนวัดบ้านแดน บ้านแดน บรรพตพิสัย
43 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย
44 โรงเรียนวัดหนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย
45 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม หนองกรด บรรพตพิสัย
46 โรงเรียนวัดบ้านพลัง หนองกรด บรรพตพิสัย
47 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) หนองกรด บรรพตพิสัย
48 โรงเรียนวัดคลองธรรม หนองกรด บรรพตพิสัย
49 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส หนองกรด บรรพตพิสัย
50 โรงเรียนบ้านหนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย
51 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) หนองกรด บรรพตพิสัย
52 โรงเรียนวัดหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย
53 โรงเรียนวัดคลองจินดา หนองตางู บรรพตพิสัย
54 โรงเรียนวัดจิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย 0892704216
55 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หนองตางู บรรพตพิสัย
56 โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) หูกวาง บรรพตพิสัย
57 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ หูกวาง บรรพตพิสัย
58 โรงเรียนวัดอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย
59 โรงเรียนวัดบ้านคลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย
60 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ อ่างทอง บรรพตพิสัย
61 โรงเรียนวัดท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย
62 โรงเรียนวัดศรัทธาราม เจริญผล บรรพตพิสัย
63 โรงเรียนวัดเจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย
64 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา เจริญผล บรรพตพิสัย
65 โรงเรียนวัดมาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย
66 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว
67 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ บ้านไร่ ลาดยาว
68 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง บ้านไร่ ลาดยาว
69 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม บ้านไร่ ลาดยาว
70 โรงเรียนบ้านบ่อแรต(สะอาดลออราษฎร์บำรุง) บ้านไร่ ลาดยาว
71 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน บ้านไร่ ลาดยาว
72 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ บ้านไร่ ลาดยาว
73 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี บ้านไร่ ลาดยาว
74 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง บ้านไร่ ลาดยาว
75 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ลาดยาว
76 โรงเรียนวัดสวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว -
77 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ มาบแก ลาดยาว
78 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี มาบแก ลาดยาว -
79 โรงเรียนบ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว
80 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว
81 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ลาดยาว ลาดยาว
82 โรงเรียนบูรพาศึกษา ลาดยาว ลาดยาว
83 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ ลาดยาว ลาดยาว
84 โรงเรียนวัดคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว
85 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ลาดยาว
86 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว
87 โรงเรียนเสริมสวัสดิ์วิทยา ลาดยาว ลาดยาว
88 โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา) วังม้า ลาดยาว
89 โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังม้า ลาดยาว
90 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วังม้า ลาดยาว
91 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด วังม้า ลาดยาว
92 โรงเรียนวัดเกาะเปา วังม้า ลาดยาว
93 โรงเรียนบ้านดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว
94 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วังเมือง ลาดยาว
95 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
96 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
97 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
98 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
99 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
100 โรงเรียนบ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
101 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
102 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว -
103 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว
104 โรงเรียนวัดสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว
105 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว
106 โรงเรียนวัดสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว
107 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สร้อยละคร ลาดยาว
108 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว
109 โรงเรียนวัดเขาสมุก หนองนมวัว ลาดยาว
110 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว
111 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม หนองยาว ลาดยาว
112 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง หนองยาว ลาดยาว
113 โรงเรียนบ้านนกคลาน หนองยาว ลาดยาว
114 โรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม หนองยาว ลาดยาว
115 โรงเรียนวัดหนองยาว หนองยาว ลาดยาว 056209226
116 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
117 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
118 โรงเรียนบ้านศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
119 โรงเรียนบ้านวังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
120 โรงเรียนวัดหนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว
121 โรงเรียนจันทราราษฎร์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว
122 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว 089-8390273
123 โรงเรียนวัดสังฆวิถี เนินขี้เหล็ก ลาดยาว 056-208091
124 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์
125 โรงเรียนบ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์
126 โรงเรียนบ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก์
127 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ วังซ่าน แม่วงก์ -
128 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ วังซ่าน แม่วงก์
129 โรงเรียนบ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์
130 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง วังซ่าน แม่วงก์
131 โรงเรียนบ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์
132 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก์
133 โรงเรียนบ้านวังชุมพร เขาชนกัน แม่วงก์ 056375025
134 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก์
135 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ -
136 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน แม่วงก์
137 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ เขาชนกัน แม่วงก์ 056294155
138 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล แม่วงก์ แม่วงก์
139 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง แม่วงก์ แม่วงก์ 0-5639-0034
140 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน แม่วงก์ แม่วงก์
141 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ แม่วงก์
142 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์
143 โรงเรียนบ้านลานตะแบก แม่วงก์ แม่วงก์
144 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาบ้านธารมะยม แม่วงก์ แม่วงก์
145 โรงเรียนบ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์
146 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว แม่เล่ย์ แม่วงก์
147 โรงเรียนบ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก์ 056390205
148 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์
149 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง แม่เล่ย์ แม่วงก์
150 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์
151 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) แม่เล่ย์ แม่วงก์
152 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์
153 โรงเรียนบ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์
154 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา แม่เล่ย์ แม่วงก์
155 โรงเรียนบ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์
156 โรงเรียนบ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ แม่วงก์
157 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน
158 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน
159 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) แม่เปิน แม่เปิน
160 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา แม่เปิน แม่เปิน
161 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน
162 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน
163 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน