ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

สามัคคีวังชุมพร

แดนดินถิ่นนี้  ถิ่นนี้มีนามหนองไผ่ ป่าดงพงไพรแดนศิวิไลซ์และสวยงามตา

มีธรรมชาติ ป่าเขาสวยงามสะอาดตา...หมู่บ้านไร่นาสุขอุราเมื่อยามได้ชม

* หมู่บ้านใกล้เคียงทรัพย์น้อยทรัพย์มากบ้านด่าน

บ้านหนองไทรงามบุ่งผักกาดและวังชุมพร..เราร่วมไมตรีสามัคคีบ้านวังชุมพร

ครูก็พร่ำสอน..เหนื่อยอ่อนไม่ยอมบ่นไป

**โอ้...โอ แดงขาวสุขสกาว..แดงขาวมีชื่อเด่นไกล

ทั้งการกีฬาการศึกษาเราร่วมน้ำใจ...ไม่มีที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่าวังชุมพร

*** พวกเราพากเพียร...เขียนอ่านไม่ยอมพร่ำบ่น 

หนักเอาเราทนให้เป็นคนมีการศึกษา เราร่วมแรงใจสามัคคีและพัฒนา..

ให้ได้สมญา...ว่าโรงเรียนบ้านวังชุมพร

ดนตรี(ซ้ำ *  ** *** )

ให้ได้สมญา....ว่าโรงเรียนบ้านวังชุมพร

ให้ได้สมญา...ว่าโรงเรียนบ้านวังชุมพร

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.93 MB