ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวีณา ดวดขุนทด
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,08:50   อ่าน 658 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภิดา ช้างบุ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,08:49   อ่าน 589 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปวีณา ดวดขุนทด
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,12:24   อ่าน 563 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภิดา ช้างบุ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,12:24   อ่าน 542 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัจฉริยพร คำอ่อน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:29   อ่าน 522 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรรถวดี ทองมาก
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:28   อ่าน 582 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุมิตรา พนมเวศ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:27   อ่าน 555 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวารุณี โดยคำดี
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:27   อ่าน 544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลลิตา พูลผล
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:26   อ่าน 517 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแอโรบิก
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเปมิกา ลักษณ์วิชาญ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555,09:26   อ่าน 550 ครั้ง