ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางศตพร สะศรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,09:42  อ่าน 605 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา เครือทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,16:14  อ่าน 611 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางศตพร สะศรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,16:12  อ่าน 595 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางศตพร สะศรีแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,16:11  อ่าน 620 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายกิตินัย นาคศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2555,20:17  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..